Το γυμνάσιο Αετού θα είναι ανοικτό

κάθε Πέμπτη πρωί όλο το καλοκαίρι.