Διοικητικό συμβούλιο συλλόγου γονέων

Αυτό είναι ένα προεπιλεγμένο πρότυπο ιστοσελίδας, το οποίο μπορείτε να τροποποιήσετε.


Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων 2012-2013


Πρόεδρος:.........................Τηλέφωνο επικοινωνίας:...........

Γραμματέας:......................Τηλέφωνο επικοινωνίας:............

Ταμίας:..............................Τηλέφωνο επικοινωνίας:............

Μέλη:................................Τηλέφωνο επικοινωνίας:............

         ................................Τηλέφωνο επικοινωνίας:............